• Tuyển dụng

(Bà Rịa) Kỹ sư Quy trình/ Process Engineer

Công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp khí công nghiệp, do nhu cầu mở rộng sản xuất cần tuyển vị trí sau:

Kỹ sư Quy trình/ Process Engineer: 01 vị trí

1. Mô tả Công việc:

- Chuẩn bị các tài liệu, bản vẽ cho việc mời thầu.

- Biết về hệ thống PLC, DCS và điều khiển

- Vẽ bố trí mặt bằng thiết bị dây chuyền công nghệ cho các dự án mới

- Hỗ trợ trưởng phòng dự án đánh giá, chọn lựa nhà cung cấp, nhà thầu

- Đảm bảo thời gian cho dự án, kiểm soát tiến độ, kỹ thuật, an toàn

- Đảm bảo việc thực hiện của nhà thầu, nhà thầu phụ theo qui định an toàn của công ty và theo luật định

- Đảm bảo báo cáo, thủ tục và kế hoạch theo hợp đồng đã ký với công ty.

- Giải quyết và hỗ trợ trưởng phòng dự án giải quyết các rắc rối phát sinh

- Lập kế hoạch nâng cao kỹ năng (kỹ thuật,quản lý, an toàn…)

- Các công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên, nếu có.

2. Yêu cầu Công việc:

- Trình độ Đại học chuyên ngành Cơ khí/ Điện công nghiệp

- Tuổi dưới 35

- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

- Sử dụng tốt Auto Cad 2D&3D, Word, Excel, Power point

- Có thể làm việc tại Công trình

- Có kiến thức về thiết kế, lắp đặt thiết bị

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Có khả năng quản lý, theo dõi công việc đúng tiến độ

- Kỹ năng xử lý sự cố, hợp tác với các phòng ban


Candidate Information :