• Tuyển dụng

(HCM) Kỹ sư phòng Chăm sóc khách hàng/ Customer Service Engineer

Công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp khí công nghiệp, do nhu cầu mở rộng sản xuất hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

 

Kỹ sư phòng Chăm sóc khách hàng/ Customer Service Engineer: 01 vị trí

1. Mô tả công việc:

- Đọc và giải thích kế hoạch, bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ, thao tác trên máy tính – lập báo cáo.

- Bàn bạc với kỹ sư và các phòng ban liên quan để thực hiện quy trình vận hành, giải quyết hệ thống cung cấp khí và cung cấp thông tin kỹ thuật.

- Nghiên cứu và phân tích yêu cầu thiết kế, đặc tính kỹ thuật, sổ tay và những dữ liệu khác để đánh giá tính khả thi, chi phí và đề nghị bảo trì hoặc các ứng dụng.

- Kiểm tra lỗi thiết bị và những khó khăn, vướng mắc để chấn đoán lỗi vận hành thông thường và sau đó lập đề nghị sửa chữa đến đội bảo trì.

- Hỗ trợ người thiết kế phát triển thiết kế kết cấu cho sản phẩm bằng cách sử dụng các công cụ thiết kế hoặc các phần mềm máy tính.

- Gửi phản hồi đến kỹ sư thiết kế về các vấn đề liên quan đến khách hàng.

- Giám sát lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa để đảm bảo thiết bị cung cấp khí được lắp đặt và sử dụng đúng chức năng như đặc tính kỹ thuật.

Các công việc khác theo sự hướng dẫn của cấp trên.

 

2. Yêu cầu:

- Tối thiểu trình độ Đại học chuyên ngành Cơ khí/ Điện Công nghiệp

- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

- Sử dụng tốt Auto Cad, Word, Excel, Power point

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở công việc và vị trí liên quan

- Có kiến thức về kỹ thuật, công nghệ

- Có kiến thức về thiết kế, lắp đặt thiết bị, máy móc

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Có khả năng quản lý, theo dõi công việc đúng tiến độ

- Kỹ năng xử lý sự cố, hợp tác với các phòng ban


Candidate Information :