• Tuyển dụng

(Biên Hòa) Kỹ sư bảo trì Điện - Điện tử

Do nhu cầu mở rộng sản xuất hiện đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:

Nhân viên bảo trì Điện -  Điện tử: 01 vị trí

Mô tả công việc: 

- Doing maintenance jobs under Sub Team Leader of Maintenance's instruction/ requirement

Làm công việc bảo trì dưới sự hướng dẫn/ yêu cầu của Đội phó bảo trì

- Supporting/ doing piping work for Customers' project when requested

Hỗ trợ/ thực hiện việc làm đường ống cho khách hàng khi được yêu cầu

- Doing PCCC issues under supervising of QAD.

Thực hiện công việc liên quan đến PCCC dưới sự giám sát của QAD

- Responsible for checking all liquid pumps in the factory and on the lorry tanks and request for maintenance when necessary

Chịu trách nhiệm kiểm tra thường xuyên các bơm lỏng của nhà máy và bơm lỏng trên xe bồn và yêu cầu thựchiêjn công việc bảo trì cho các bơm này khi cần thiết

- Equipment maintenance: Perform routine maintenance on equipment as planned using appropriate tools and methods.

Bảo trì thiết bị: thực hiện công việc bảo trì thiết bị và xác định thời gian nào bảo trì và thiết bị cần được bảo trì

- Repairing machines or system using the necessary tools.

Sửa chữa máy móc hoặc hệ thống bằng các công cụ thích hợp

- Installation: Installing equipment, machine, piping, etc. to meet specification

Lắp đặt: lắp đặt thiết bị máy móc, đường ống, etc. theo đúng tiêu chuẩn

 

Yêu cầu:

- Technical/ Electrical/ Mechanical/ Welding

  Kỹ thuật/ Điện/ Cơ khí/ Hàn

- Knowledge of machine, tools and the practical application of engineering science & technology

  Kiến thức về máy móc và thiết bị/ công cụ và ứng dụng công nghệ và kỹ thuật

- At least 1 ~ 2 years in related work

  Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm về công việc liên quan

- College/ High school diploma or certificate of vocational training/ Level 3/7 for Welder/ Level 3/7 for electrical/mechanical technicians.

  Bằng cấp Cao Đẳng/ THPT hoặc chứng chỉ nghề/ Thợ Hàn bậc 3/7, bậc 3/7thợ điện cơ khí


Candidate Information :